O Smycz.net

System Smycz.net oferuje użytkownikom cały pakiet korzyści: uzyskiwane oszczędności, wzrost efektywności i skuteczna kontrola. Platforma Smycz.net pozwala zwalczyć wiele problemów dotykających floty Klienta tak jak między innymi nieuzasadnione koszty, niską wydajność, zbędne przebiegi czy korzystanie z pojazdów w celach prywatnych.

Działalność

Tacho-Center/ Mechanika Precyzyjna „Czeszel” działa od 1959 roku. Na początku działalności otrzymała świadectwo rejestracji od Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie. Działalnością swoją obejmowała naprawy taksometrów mechanicznych ( w późniejszym okresie również elektronicznych), manometrów, prędkościomierzy, drogomierzy itp. oraz z czasem tachografów mechanicznych i później elektronicznych. Zakład znajdował się w Zaściankach przy ul. Wesołej 3.

W ramach rozwoju firmy, w 1999 roku w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 29 (na terenie dzierżawionym od firmy MIRPOL) powstał Punkt Legalizacyjny tachografów samochodowych posiadający zezwolenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie. Od kwietnia 2001 roku Punkt Legalizacyjny rozszerzył swoją działalność o taksometry, a od 2010r wprowadził również do oferty systemy monitoringu GPS.

Kontakt

Tacho-Center Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 29
15-620 Białystok